De stichting Independent Wheels heeft als missie de mindervalide mens te wijzen op alternatieven in de mobiliteitsvoorziening. Daarnaast levert de stichting ondersteuning op het gebied van vergoedingsaanvraag, keuze in vervoermiddel en training in optimaal gebruik. De stichting kan ook als leverancier optreden. Deze leveringen geschieden kostenneutraal, zonder winstoogmerk. Bent u (in Nederland) aangewezen op ondersteuning rondom uw mobiliteit? De geboden oplossingen, zoals de rolstoel en scootmobiel, dwingen u meestal te gaan zitten. Voor deze middelen is het vaak ook geen probleem een vergoeding te krijgen vanuit de WMO of door ziektekostenverzekeraars. Vaak kunnen en willen mindervaliden echter staan. Dat er ook vervoermiddelen bestaan die dit mogelijk maken, blijft onbesproken en daardoor onbekend. Stichting Independent Wheels brengt hier verandering in en promoot alternatieve vervoermiddelen als de Ninebot en Segway. Want waarom zou u gaan zitten als u kunt staan? Stichting Independent Wheels: “STAAN EN GAAN WAAR JE WILT” Stichting Independent Wheels bestaat uit een drietal mensen die samen het bestuur vormen. Bob Besselink is hiervan de voorzitter, oprichter en uitvoerende. ) De twee anderen hebben de functie van penningmeester (Jan-Piet Paap) en secretaris (Herbert Schouten). Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding anders dan die voor eventueel gemaakte kosten. Alle werkzaamheden en uren worden op basis van vrijwilligheid gemaakt.