Bankrekeningnummer: NL80 INGB 0796 3805 11.
RSIN : 852448284
 
IndependentWheels zoekt natuurlijk sponsors en donateurs.
We doen al jaren goed werk en maken het leven van mindervaliden wat dragelijker.
Daar is geld voor nodig, geld dat tot nu toe uit de zak van ondergetekende komt.
Wilt u dit initiatief ondersteunen, dan graag op onderstaand bankrekeningnummer.
Wat krijgt u er voor terug? Naast het fijne gevoel iets voor medemens of lotgenoten te doen, de wetenschap dat met dit geld materiaal aangeschaft wordt om mindervaliden nog beter te ondersteunen. Tweewielers als segway, ninebot en m-scooter om voor een perioden van min. twee weken bij iemand te kunnen plaatsen om te zien of dat specifieke vervoermiddel geschikt is. Maar ook personeelskosten voor onze nieuwste bezigheid, clinics voor mindervaliden. De uren en inzet van de voorzitter zullen nooit vergoed worden, dat zit niet in de aard.
 
Dank voor je bijdrage, er zullen zo veel mogelijk mensen van 8 tot 88 van genieten!
  
Bob Besselink
Voorzitter